Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. : www.tsziar.sk

Foto albumy

3.JPG

Zmeny v areáli Technických služieb – Žiar nad Hronom, a.s.


Pozrite si, ako vyzeral areál TS - ZH, a.s. vo februári 2010 a čo sa nám už podarilo zrekonštruovať. Prvé úpravy sa týkali vrátnice - zaviedli sme samostatný vchod pre osoby a vjazd pre vozidlá a areál sme vybavili monitorovacím systémom. Šedú fasádu ...

Envirokalendár

© 2011 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. Všetky práva vyhradené. Technicky zabezpečuje GIBOX, s.r.o.

Počet návštevníkov: 0