Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. : www.tsziar.sk

Zmeny v areáli Technických služieb – Žiar nad Hronom, a.s.

Pozrite si, ako vyzeral areál TS - ZH, a.s. vo februári 2010 a čo sa nám už podarilo zrekonštruovať. Prvé úpravy sa týkali vrátnice - zaviedli sme samostatný vchod pre osoby a vjazd pre vozidlá a areál sme vybavili monitorovacím systémom. Šedú fasádu administratívnej budovy sme nahradili veselou žltou a pustili sme sa do renovácie šatní a sociálneho zázemia . Úprav sa dočkali aj kancelárie.

Potom prišiel na rad zberný dvor - osadili sme plošinovú váhu a zberný dvor sme vybavili prislúchajúcimi nádobami a veľkokapacitnými kontajnermi pre každý druh odpadu. Na dvore sme vybudovali novú nájazdovú váhu, montážnu jamu a odlučovač ropných látok. Veľkých zmien sa dočkala aj pôvodná garáž, ktorá bola kompletne zrekonštruovaná a upravená na dotrieďovaciu halu. Do takto upravenej haly bola nainštalovaná dotrieďovacia linka a pristavaný prístrešok, cez ktorý sa odpad dostáva na triediacu linku.

Na mieste pôvodných skladov, ktoré boli v havarijnom stave, vyrástli nové moderné garáže pre zberové vozidlá. Momentálne pracujeme na úprave rozvodov kúrenia a elektriny a ešte v tomto roku by sme chceli vybudovať nový sklad vyseparovaných zložiek a pustiť sa do stavby zasadacej miestnosti. Postupne chceme zmodernizovať a sfunkčniť všetky časti areálu a preto budeme aj naďalej pokračovať v rekonštrukcii . Držte nám palce!


Fotodokumentácia - areál

Envirokalendár

Dnes je 23.10.2020, meniny má Alojzia.

© 2011 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. Všetky práva vyhradené. Technicky zabezpečuje GIBOX, s.r.o.

Počet návštevníkov: 0