Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. : www.tsziar.sk

Novinky

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

 

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/4738/2020 zo dňa 09.06.2020 s účinnosťou od 10. júna 2020 do odvolania, sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č.355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:

 

  • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka, atď.), táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzka verejného stravovania,

 

  • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

 

  • zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,

  • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti, ...

 

  • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,

 

  • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov, košíkov, použitých prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

 

  • zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

 

 

 

Staršie články

12.05.2020 09:56:57 Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
16.03.2020 09:08:44 Objednávky vývozu VKK
05.03.2015 14:48:42 Získanie certifikácie STN EN ISO

Envirokalendár

© 2011 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. Všetky práva vyhradené. Technicky zabezpečuje GIBOX, s.r.o.

Počet návštevníkov: 0