Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. : www.tsziar.sk

Novinky

Spoplatnenie drobného stavebného odpadu

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žiar nad Hronom o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je pre obyvateľov mesta Žiar nad Hronom od 01.01.2016 spoplatnený drobný stavebný odpad sadzbou poplatku 0,015 Eur / 1kg drobné stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.

Predmetný poplatok bude v zmysle všeobecne záväzného nariadenia vyberať mesto Žiar nad Hronom na základe „Oznámenia k poplatku za drobné stavebné odpady fyzických osôb".

Staršie články

01.02.2016 07:56:04 Spoplatnenie drobného stavebného odpadu
05.03.2015 14:48:42 Získanie certifikácie STN EN ISO
27.02.2015 09:08:43 ZBERNÝ DVOR - zmena prevádzkovej doby
17.06.2013 16:01:59 Zasadanie Dozornej rady a Valného zhromaždenia
12.06.2013 14:09:34 Akcionár Technických služieb plní sľuby
12.06.2013 14:07:32 Dobrá správa: Žiarčanom sa 6 rokov nezvýši cena za odpad
12.06.2013 14:00:01 Cenu za odpad zvyšovať nebudú

Envirokalendár

© 2011 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. Všetky práva vyhradené. Technicky zabezpečuje GIBOX, s.r.o.

Počet návštevníkov: 0