Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. : www.tsziar.sk

Novinky

Zasadanie Dozornej rady a Valného zhromaždenia

Dňa 14. júna 2013 zasadala Dozorná rada a následne Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., ktoré prejednalo a následne schválilo Správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku za rok 2012 a Výročnú správu spoločnosti za rok 2012.

Staršie články

01.02.2016 07:56:04 Spoplatnenie drobného stavebného odpadu
05.03.2015 14:48:42 Získanie certifikácie STN EN ISO
27.02.2015 09:08:43 ZBERNÝ DVOR - zmena prevádzkovej doby
17.06.2013 16:01:59 Zasadanie Dozornej rady a Valného zhromaždenia
12.06.2013 14:09:34 Akcionár Technických služieb plní sľuby
12.06.2013 14:07:32 Dobrá správa: Žiarčanom sa 6 rokov nezvýši cena za odpad
12.06.2013 14:00:01 Cenu za odpad zvyšovať nebudú

Envirokalendár

© 2011 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. Všetky práva vyhradené. Technicky zabezpečuje GIBOX, s.r.o.

Počet návštevníkov: 0