Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. : www.tsziar.sk

Novinky

Získanie certifikácie STN EN ISO

Naša spoločnosť Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. dňa 31.12.2014 bola certifikovaná spoločnosťou ITQ-CZ s.r.o. a získala certifikát QS, EMS, OHS č. 456. 

Na základe certifikačného auditu č. 839/2014, ktorý vyhovuje požiadavkám noriem pre systém manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bol udelený certifikát podľa týchto noriem: 

STN EN ISO   9001 : 2009

STN EN ISO 14001 : 2005

STN OHSAS 18001 : 2008. 

Tento certifikát platí pre nasledovnú činnosť: 

- Zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu. 

- Nakladanie s nebezpečným odpadom.

- Prevádzkovanie skládky odpadov a zberného dvora. 

certifikat.jpg

Staršie články

01.02.2016 07:56:04 Spoplatnenie drobného stavebného odpadu
05.03.2015 14:48:42 Získanie certifikácie STN EN ISO
27.02.2015 09:08:43 ZBERNÝ DVOR - zmena prevádzkovej doby
17.06.2013 16:01:59 Zasadanie Dozornej rady a Valného zhromaždenia
12.06.2013 14:09:34 Akcionár Technických služieb plní sľuby
12.06.2013 14:07:32 Dobrá správa: Žiarčanom sa 6 rokov nezvýši cena za odpad
12.06.2013 14:00:01 Cenu za odpad zvyšovať nebudú

Envirokalendár

© 2011 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. Všetky práva vyhradené. Technicky zabezpečuje GIBOX, s.r.o.

Počet návštevníkov: 0