Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. : www.tsziar.sk

Ako vybaviť

Ako vybaviť reklamáciu?

Obsah pripravujeme

Ako vybaviť prenájom a kúpu zbernej nádoby?

Zakúpenie zbernej nádoby Doslúžila Vám Vaša stará zberná nádoba alebo interiérový odpadkový kôš? Máte záujem o zakúpenie zbernej nádoby na separovaný ...

Ako vybaviť uloženie odpadu na zberný dvor?

Máte doma starý nábytok, neporiadok po stavebných úpravách, pokazené elektrospotrebiče, či haldy papiera, plastov, kovov, tetrapakov, skla alebo iný odpad? ...

Ako vybaviť pristavenie a odvoz veľkokapacitného kontajnera (fyzické a právnické osoby)?

V prípade, ak máte záujem o pristavenie alebo odvoz veľkokapacitného kontajnera, prosím kontaktujte dispečérku p. Hromádkovú +421 917 699 113.

Ako vybaviť zámočnícke, zváračské a murárske práce?

Obsah pripravujeme

Ako vybaviť opravu a údržbu zberných nádob a veľkokapacitných kontajnerov?

Obsah pripravujeme

Envirokalendár

© 2011 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. Všetky práva vyhradené. Technicky zabezpečuje GIBOX, s.r.o.

Počet návštevníkov: 0