Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. : www.tsziar.sk

Pre mestá a obce

Kalendár vývozu mesto 2021

V tejto sekcii nájdete kalendár vývozu separovaných zložiek odpadu v časti mesta: IBV, Svätokrížske námestie, Ul. Partizánska, Ul. Medzi Vodami, ...

Kalendáre vývozov obce 2021

V tejto sekcii nájdete kalendár vývozov zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek pre jednotlivé obce. Kliknutím na vybranú obec si ...

Envirokalendár

© 2011 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. Všetky práva vyhradené. Technicky zabezpečuje GIBOX, s.r.o.

Počet návštevníkov: 0