Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. : www.tsziar.sk

Novinky

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

 

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 budu B) s účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a) a e) zákona č.355/2007 Z. z. dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia:

 

  • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,

 

  • pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

  • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia, 

 

  • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,           

 

  • zabezpečiť zachovávanie odpstupov v radoch osoôb minimálne 2m, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, 

 

  • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby;... 

 

 

 

Staršie články

12.05.2020 09:56:57 Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
16.03.2020 09:08:44 Objednávky vývozu VKK
05.03.2015 14:48:42 Získanie certifikácie STN EN ISO

Envirokalendár

© 2011 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. Všetky práva vyhradené. Technicky zabezpečuje GIBOX, s.r.o.

Počet návštevníkov: 0