O nás

Niektorým sme na posmech, ale každý, kto aspoň raz zažil výpadok odvozu smetí, vie, aké by to bolo, keby mestom pravidelne nepremávali špeciálne vozidlá, ktorých jedinou úlohou je odstrániť odpad z našich ulíc. Bez nás by bola všade špina, neporiadok, choroby, epidémie a ľudstvo by sa zmenilo na nepoznanie...
Sme vlastne prvou líniou medzi civilizovaným svetom a totálnym neporiadkom. Vlastne je to vznešená práca - dennodenne trpíme smrad, aby ostatní nemuseli...

my


. . .TO SME MY - SMETIARI . . .
(smetiari = hygienickí pracovníci)
Nájdi rozdiel:

smeti1.jpg  

smeti2.jpg

Obyvatelia francúzskeho mesta Marseille obklopení tisíckami ton odpadu po dvojtýždennom štrajku miestnych smetiarov.   Obyvatelia slovenského mesta Žiar nad Hronom žijúci v krásnom a čistom prostredí, lebo smetiari pracujú...

 

Spoločnosť Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. vznikla v roku 2009 za účelom komplexného riešenia odpadového hospodárstva tak pre mesto Žiar nad Hronom a okolité obce, ako aj pre podnikateľské subjekty. Počet samospráv a podnikateľských subjektov, pre ktoré zabezpečujeme nakladanie s odpadom každoročne narastá. V súčasnosti naše služby využíva 30 samospráv (cca 45 000 obyvateľov) a desiatky podnikateľských subjektov.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti:

  • 100% akcii T+T, a.s., Žilina

Našou prioritou je zabezpečiť širokú škálu kvalitne poskytovaných služieb s dôrazom na ochranu životného prostredia a na dôsledné dodržiavanie neustále sa sprísňujúcich legislatívnych požiadaviek v oblasti nakladania s odpadmi. Našim klientom ponúkame EKO-nomické a EKO-logické riešenia nakladania s odpadom zohľadňujúce špecifické podmienky a požiadavky klienta.

Zabezpečujeme:

  • zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov
  • triedenie, lisovanie a recykláciu druhotných surovín
  • predaj, prenájom a dezinfekciu zberných nádob
  • navrhovanie a realizáciu systémov triedeného zberu
  • informačno - propagačné kampane na podporu separovaného zberu
  • prepravu a nakladanie s nebezpečným odpadom
  • poradenstvo, odborné konzultácie a vypracovanie technicko - ekonomických štúdií nakladania s odpadmi
  • administratívno - legislatívne služby v odpadovom hospodárstve