Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. : www.tsziar.sk

Novinky

Spoplatnenie drobného stavebného odpadu
01.02.2016
Novinky

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ...

Získanie certifikácie STN EN ISO
05.03.2015
Novinky

Naša spoločnosť Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. dňa 31.12.2014 bola certifikovaná spoločnosťou ITQ-CZ s.r.o. a získala certifikát QS, ...

ZBERNÝ DVOR - zmena prevádzkovej doby
27.02.2015
Novinky

Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. oznamujú zmenu prevádzkovej doby ZBERNÉHO DVORA od 01.03.2015:  PO-PIA - 8:00 - 19:00 ...

Zasadanie Dozornej rady a Valného zhromaždenia
17.06.2013
Novinky

Dňa 14. júna 2013 zasadala Dozorná rada a následne Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., ...

Akcionár Technických služieb plní sľuby
12.06.2013
Novinky

Zdroj: http://www.tvziar.tv/news.php?extend.2767.91

Cenu za odpad zvyšovať nebudú
12.06.2013
Novinky

Zdroj: http://www.tvziar.tv/news.php?extend.2337.91

Envirokalendár

© 2011 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. Všetky práva vyhradené. Technicky zabezpečuje GIBOX, s.r.o.

Počet návštevníkov: 0