Objednávky vývozu VKK

Odo dňa 16.03.2020  sa objednávky veľkokapacitných kontajnerov budú realizovať len telefonicky na t.č. 0917 699 113 u p. Hromádkovej alebo e-mailom na adrese danica.hromadkova@tsziar.sk. Platba za objednanú službu vývozu veľkokapacitného kontajnera sa bude realizovať len bezhotovostným prevodom na účet za základe vystavenej predfaktúry pred zrealizovaním služby. Za porozumenie pri zavedení týchto opatrení vopred ďakujeme.