Pozor! Zmena miesta zberného dvora

Pozor! Zmena miesta zberného dvora

 

Mesto Žiar nad Hronom zabezpečuje prostredníctvom Technických služieb – Žiar nad Hronom, a.s. prevádzkovanie zberného dvora na odovzdanie komunálnych odpadov.

Od 1.6.2024 dochádza k zmene miesta prevádzkovania zberného dvora z ulice SNP 131 v Žiari nad Hronom (súčasná adresa) do areálu bývalej skládky odpadov v Horných Opatovciach. Cestná komunikácia vedúca od ulice Priemyselnej k zbernému dvoru bude vyznačená informačnými tabuľami. Prevádzka zberného dvora na ulici SNP bude zrušená.

Pred vstupom do areálu skládky bude umiestnená informačná tabuľa Zberný dvor. Po vstupe do areálu je potrebné ohlásiť sa u obsluhy zberného dvora. Pri odovzdaní odpadu je potrebné sa preukázať občianskym preukazom. Prevádzkový čas ako aj podmienky odovzdávania odpadu do zariadenia zostávajú nezmenené. V prípade nejasností kontaktujte obsluhu na zbernom dvore tel.: +421 45 678 08 11, +421 917 699 114 alebo odbor životného prostredia a infraštruktúry, oddelenie OH na tel.: 045/678 71 25.

Dňa 1.6.2024 bude zberný dvor v Horných Opatovciach z prevádzkových príčin uzatvorený. V plnej prevádzke bude zberný dvor od 3.6.2024 v prevádzkovom čase.

 

Prevádzkový čas:

PO – PIA: od 8.00 hod. do 19.00 hod.

SO: od 8.00 hod. do 17.00 hod.

NE, Sviatky : zatvorené