Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. : www.tsziar.sk

Spoplatnenie drobného stavebného odpadu

01.02.2016

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ...

Získanie certifikácie STN EN ISO

05.03.2015

Naša spoločnosť Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. dňa 31.12.2014 bola certifikovaná spoločnosťou ITQ-CZ s.r.o. a získala certifikát QS, ...

ZBERNÝ DVOR - zmena prevádzkovej doby

27.02.2015

Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. oznamujú zmenu prevádzkovej doby ZBERNÉHO DVORA od 01.03.2015:  PO-PIA - 8:00 - 19:00 ...

Zasadanie Dozornej rady a Valného zhromaždenia

17.06.2013

Dňa 14. júna 2013 zasadala Dozorná rada a následne Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., ...

Envirokalendár

Dnes je 20.02.2019, meniny má Lívia.

© 2011 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. Všetky práva vyhradené. Technicky zabezpečuje GIBOX, s.r.o.

Počet návštevníkov: 0