Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. : www.tsziar.sk

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

12.05.2020

  Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/4738/2020 zo dňa 09.06.2020 s účinnosťou od 10. júna 2020 do odvolania, sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č.355/2007 Z. ...

Objednávky vývozu VKK

16.03.2020

Odo dňa 16.03.2020  sa objednávky veľkokapacitných kontajnerov budú realizovať len telefonicky na t.č. 0917 699 113 u p. Hromádkovej alebo e-mailom ...

Získanie certifikácie STN EN ISO

05.03.2015

Naša spoločnosť Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. dňa 31.12.2014 bola certifikovaná spoločnosťou ITQ-CZ s.r.o. a získala certifikát QS, ...

Envirokalendár

© 2011 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. Všetky práva vyhradené. Technicky zabezpečuje GIBOX, s.r.o.

Počet návštevníkov: 0