Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. : www.tsziar.sk

Služby

Objednávky na prepravu

V prípade záujmu o pristavenie a vývoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom prosíme kontaktujte dispečerku p. Hromádkovú +421 917 699 113.

Separovaný zber

Do separovaného zberu patrí: PAPIER Do papiera patrí: noviny, časopisy, katalógy, letáky, telefónne zoznamy, knihy bez väzby, zošity, baliaci papier, kalendáre, papierové ...

Zberný dvor

Mestá, obce, podnikateľské subjekty a fyzické osoby môžu využívať služby zberného dvora, ktorý nájdu v areáli Technických služieb - Žiar nad Hronom, ...

Envirokalendár

© 2011 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. Všetky práva vyhradené. Technicky zabezpečuje GIBOX, s.r.o.

Počet návštevníkov: 0